Obiective

CONSENT examinează măsura în care prevederile Convenției Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (CDC) sunt reflectate în reglementările legale în vigoare și constituie un reper important în politicile implementate în diverse contexte democratice. În același timp, proiectul abordează problematica încrederii pe care publicul o investește în serviciile de protecție a copilului și posibilitatea de a regăsi dispozițiile Convenției în practicile profesionale din domeniu.

 

Proiectul își propune să dezvolte o conceptualizare cuprinzătoare a protecției copilului, analizând această tematică din perspectiva CDC. Pe parcursul acestui demers, CONSENT acordă o atenție deosebită dreptului copilului la nediscriminare, dreptului la participare, dreptului la viața de familie și interesului superior al copilului.

 

Analiza celor patru drepturi enumerate mai sus fundamentează răspunsurile la două întrebări-cheie ale studiului:

 

(1)   Ce implică cetățenia cosmopolită a copilului din perspectiva drepturilor fundamentale ale acestuia?

(2)   Ce implică o implementare reușită a protecției copilului, în condițiile cetățeniei cosmopolite?

 

Cercetarea realizată în fiecare dintre pachetele de lucru incluse în proiect acordă atenție celorlalte componente acoperite în studiu. Astfel, unul dintre obiectivele principale este evaluarea efectelor pe care crizele de la nivelul sistemului de protecție ale copilului le pot avea asupra democrației participative. Mai mult decât atât, migrația este o temă care se regăsește în toate pachetele de lucru, constituind totodată un element important în analiza cetățeniei cosmopolite. Același lucru este valabil și pentru modul în care minoritățile, cum ar fi Roma și Sami, sunt tratate de către serviciile de protecție a copilului.