Work Plan

Proiectul de cercetare este organizat în opt pachete de lucru distincte. Acestea sunt:
WP1 – Managementul întregului proiect;

WP2Grilă conceptuală: Democrația constituțională și Drepturile copilului;
WP3Studiul regulilor formale, instituțiilor și politicilor privind protecția copilului;
WP4 – Logica democratică: conform Încredințării și Încrederii?;
WP5Practica profesională conform drepturilor;
WP6Crizele din Serviciile de Protecție a Copilului;
WP7Recomandări de politici;
WP8Diseminarea rezultatelor cercetării.

WP 1: Management și coordonare științifică

Luna de început: 1

Luna de final: 48

WP 2: Grilă conceptuală: Democrația constituțională și Drepturile copilului

Luna de început: 2

Luna de final: 8

Acest pachet de lucru este dedicat dezvoltării grilei conceptuale pentru proiect care va servi drept un input substanțial, nu numai cu privire la modul de înțelegere a variabilei dependente, cetățenia cosmopolită a copilului, dar și cum să înțelegem variabilele independente care vor fi utilizate în studiile empirice ale pachetelor de lucru ulterioare. Ambiția este de a construi mai întâi raționalitatea protejării copilului în conformitate cu drepturile acestuia și trasarea diferitelor concepte necesare pentru a înțelege în profunzime ce înseamnă a proteja cu succes copii.

WP3: Studiul regulilor formale, instituțiilor și politicilor privind protecția copilului

Luna de început: 9

Luna de final: 17

În WP3 proiectul va aplica cadrul conceptual dezvoltat în WP2 ca și instrument analitic. Scopul este de a analiza modul în care cetățenia cosmopolită a copilului se reflectă în regulile formale, instituții și politici în România și în Norvegia. Documente vor fi citite și analizate, iar politicieni și factori de decizie vor fi intervievați. Accentul va fi de a urmări cât de operative sunt drepturile fundamentale: nediscriminarea, interesul superior, participarea și viața de familie.

WP4: Logica democratică: conform Încredințării și Încrederii?

Luna de început: 9

Luna de final: 26

Imersiunea într-un anumit mediu social are un impact asupra judecății finale a asistenților sociali, ceea ce înseamnă că atitudinile sociale mai cuprinzătoare față de problemele de protecție a copilului pot ghida într-o oarecare măsură modul în care practicienii profesioniști abordează aceste probleme. În această direcție, în proiectul nostru, susținem că este extrem de relevant să examinăm în detaliu atitudinile și convingerile populației generale, deoarece, așa cum este ilustrat de puternicul mediatizat caz Naustdal, opinia publică are impact asupra dezvoltării cazurilor sociale.

WP 5: Practica profesională conform drepturilor

Luna de început: 22

Luna de final: 36

WP 6: Crizele din Serviciile de Protecție a Copilului

Luna de început: 30

Luna de final: 38

Vom căuta să abordăm aceste domenii tematice în legătură cu: Cum se dezvoltă discursul public în conformitate cu discursul juridico-politic, cum corespunde încrederea publicului în protecția copilului cu evoluțiile juridico-politice.

WP 7: Recomandări de politici

Luna de început: 8

Luna de final: 46

WP7 se bazează pe datele și cunoștințele colectate în WP 3-6 și transpune concluziile cercetării științifice și ale analizei datelor într-un limbaj mai accesibil, care poate fi ușor de înțeles de către mass-media, publicului, precum și de către părțile interesate.

WP8: Diseminarea rezultatelor cercetării

Luna de început: 1

Luna de final: 48

2019

În iunie 2019 (24 și 25), echipele de cercetare din trei instituții partenere (Universitatea Babeș- Bolyai, Universitatea Metropolitană din Oslo) s-au adunat la Cluj-Napoca pentru o întâlnire de început. Pe parcursul acesteia partenerii au discutata despre abordarea generală de management al proiectului, calendarul activităților, obiectivele și standardele de calitate ale punerii în aplicație. Odată ce s-a obținut un acord asupra detaliilor legate de implementarea optimă, echipa de cercetare a început să muncească la desfășurarea activităților, potrivit obiectivelor stabilite și al calendarului convenit. Echipa a început să facă recenzii sistematice ale literaturii de specialitate, acoperind o gamă largă de teme legate de obiectivele proiectului.
O identificare preliminară a principalelor părți interesate din România a fost folosită pentru a crea o bază de date inițială a instituțiilor și organizațiilor active în domeniul protecției copilului. Inaugurarea publică a proiectului a avut loc pe 28 octombrie 2019, în cadrul unui eveniment organizat la sediul organizației care a propus proiectul, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din Cluj-Napoca. A fost creat websiteul proiectului (www.consent-project.org), unde se încarcă în permanență informații la zi despre înaintarea punerii în aplicație a proiectului. În ianuarie 202 (8-9), membri din echipa de la UBB au participat la workshop-ul Co-Creating Cluj Learning Hub Program to Improve Well-Being of Young People, organizat de Fundația Botnar.
În cadrul acestui eveniment, panelul „Child Rights Approach and Youth Participation” a conținut prezentări tematice venite din partea membrilor CONSENT. Evenimentul a fost o ocazie de a ne conecta cu practicieni și cercetători care lucrează pe tema drepturilor și protecției copilului. Echipa de cercetare a prezentat rezultatele preliminare ale cercetării la evenimente universitare internaționale (2019: Conferința TISSA din Münster, Conferința Asociației Europene a Sociologilor din Manchester; 2020: Workshop-ul internațional „Citizenship: Borders and Boundaries” din Cluj-Napoca).

2020

Al doilea an al proiectului CONSENT s-a concentrat în primul rînd pe cercetarea preliminară și pe adunarea de date. Activitățile desfășurate au urmărit atingerea obiectivelor, produselor finite și jaloanelor asociate cu cinci pachete de lucru.
În ce privește WP1 (Pachetul 1, Management și coordonare științifică), echipa a dus la bun sfârșit sarcini legate de coordonarea echipei și raportare. Date fiind circumstanțele generate de pandemie, echipa de management a transferat cu succes activitățile sale în mediul online și a asigurat funcționarea tuturor activităților legate de proiect în diverse pachete de lucru.
În cadrul WP3 (Pachetul 3, Studierea regulilor formale, a instituțiilor și a strategiilor legate de protecția copilului), echipa a muncit la analiza legislației pertinente și a strategiilor naționale, dezvoltând un design de cercetare bazat pe interviuri semi-structurate, pentru a fundamenta componenta empirică a cercetării. Interviurile au fost desfășurate cu experți semnificativi în domeniu, dintre care fiecare venea cu o experiență profesională valoroasă pentru proiect: proiectanți de strategii naționale, lideri din administrația publică sau ai serviciilor de protecție a copilului.
În cadrul WP4 (Pachetul 4, Logica democratică: potrivit încredințării și celor care li se încredințează?), eforturile s-au concentrat pe dezvoltarea designului și instrumentele necesare ale cercetării pentru sondajul principal al proiectului, care evaluează percepțiile publice în România și Norvegia, despre diverse aspecte ale sistemelor de protecție a copilului. În plus, răspunzând noilor provocări create de criza din domeniul sănătății, echipa a proiectat și a desfășurat un sondaj care a evaluat starea copiilor din România pe perioada pandemiei.
În cadrul WP7 (Pachetul 7, Recomandări de strategii naționale), faza a doua s-a ocupat în principal de construirea unei baze de date a părților implicate și de livrarea unui prim document conținînd recomandări de politici.
În ce privește WP8 (Pachetul 8, Diseminarea), rezultatele au fost diseminate prin intermediul publicațiilor științifice, conferințelor, presei și a websiteului creat în acest scop. Toți partenerii din cadrul proiectului și-au dus la bun sfârșit sarcinile ce le reveneau.