White flight în Cluj Napoca: Segregarea școlară a copiilor romi din Pata Rat

Fernando Varga, Conferința Internațională „Access și succes la educație și formare pentru tineri proveniți din grupuri sociale vulnerabile”,  18 Noiembrie 2022, Online

https://fsp.uvt.ro/wp-content/uploads/2014/07/ANUN%C8%9A-conferinta-FDI-RO-02.08.pdf

În cadrul acestei prezentări se discută problema segregării școlare a comunității de romi din Pata Rat, Cluj-Napoca, având în vedere fenomenul cunoscut sub denumirea de „white flight”. Prezentarea investighează cauzele care au condus la segregarea copiilor romi din Pata în unitățile școlare, evidențiind consecințele catastrofale ale acestei practici, inclusiv impactul asupra calității educației și rezultatele școlare ale elevilor.