Romania Child rights principles in policy makers’ narratives

Maria Roth, International week 2021 "Science in motion" 10 - 12 May 2022, Online

https://www.kh-freiburg.de/kh-freiburg/pdf-de/hochschule/events/2021-international-week/iw21-programm-a4-master.pdf

Această prezentare analizează critic atitudinile și percepțiile experților privind transpunerea Convenției cu privire la Drepturile Copilului în legislație aplicabilă, evidențiind comparații între România și Norvegia. De asemenea sunt explorate progresele și provocările în implementarea drepturilor copiilor în România, evidențiind o serie de aspecte problematice, precum aplicarea inconstantă a principiului interesului superior al copilului și lipsa unei colectări sistematice a datelor privind violența asupra copiilor.